Meer over Angelique

Angelique is een enthousiaste docente die persoonlijke ontwikkeling, én plezier in het muziekmaken als doel heeft.
Het één kan niet zonder het ander!

Angelique pianodocent aan de pianoZe is in 1992 in Maastricht aan het conservatorium afgestudeerd. Tegelijkertijd heeft ze de studie OMB afgerond, oftewel Orthopedagogische Muziekbeoefening. Dit is een combinatie van Schoolmuziek en HBO-J. Om nieuwe ideeën op te doen is ze verder gaan studeren aan het Lemmens-instituut in Leuven, België. Hier heeft ze haar UM-diploma (Uitvoerend Musicus) voor piano behaald. Voor het examen Kamermuziek werd de Sacre du printemps van Stravinsky vol enthousiasme ingestudeerd en uitgevoerd.

Onder de naam “Duo Arabesque” heeft ze jarenlang opgetreden met een violiste. Daarnaast begeleidde ze diverse zangers en zangeressen.

Cursussen in York (Engeland) en bijscholing over diverse onderwerpen vormen een goede aanvulling op haar studie. Zo heeft Angelique onder andere cursussen gevolgd over houdingsproblemen bij leerlingen; werken vanuit je kern; auditieve vorming; kleuterritmiek en "pianomuziek voor barokdans". Vorig jaar volgde zij een cursus Alexander Techniek en NLP. NLP zorgt ervoor dat je leert om anders tegen dingen aan te kijken, waardoor het eenvoudiger kan worden. Dit kan een waardevolle toevoeging zijn aan het leerproces. Dit voorjaar nam zij deel aan de cursus "Pop in de pianoles" en was jurylid bij de graadexamens van de EPTA.

Angelique is ingeschreven bij het Nederlands Toonkunstenaars Register . Zij is lid van EPTA Nederland, en bezoekt regelmatig studiedagen om zich te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe bladmuziek en lesmethoden.  Daarnaast heeft zij periodiek overleg met collega pianodocenten in de regio, binnen het Piano Docenten Overleg Alkmaar (PDOA).