1. Deze website heeft automatische invulformulieren. Hierin worden persoonsgegevens vermeld die nodig zijn voor het indelen van de leerlingen. Deze worden niet langer bewaard dan nodig voor de inschrijving. Leerlingoverzichten op de website zitten achter wachtwoorden en zijn alleen toegankelijk voor de docenten.
  2. De leerling c.q. verzorgers geven door inschrijving toestemming dat hij/zij mogelijk nieuwsbrieven of andere communicatie ontvangt via het opgegeven emailadres. Uitschrijven van nieuwsbrieven is op elk moment mogelijk; van overige communicatie (via mail of telefoon) niet, omdat deze noodzakelijk is voor het goed verlopen van de lessen en lesafspraken, en daarmee samenhangende zaken zoals voorspeelgelegenheden.
  3. Op deze website staan PR-contactlijsten van personen en/of instanties, bijvoorbeeld ten behoeve van een proefles, of start van een cursus, en voor de nieuwsbrief. Deze informatie zit achter wachtwoorden en zijn alleen toegankelijk voor de docenten.
  4. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. De gegevens op de website worden extern gehost door Webreus waarmee het Muziekatelier Alkmaar een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
  5. De website van het Muziekatelier Alkmaar is een beveiligde website.