Meer over Viool

Voor wie

Kinderen

Volwassenen

 

Wat leer je

Jonge kinderen leren spelenderwijs vioolspelen waarbij het accent ligt op op voor- en naspelen.

Je begint met het leren strijken op de viool, zonder de vingers van de linkerhand te gebruiken.

Er wordt dan gewerkt aan de vioolhouding, de strijkbeweging van de rechterarm en het ritmisch spelen op de viool.

Daarna wordt door middel van eenvoudige bekende kinderliedjes een begin gemaakt met de eerste tonen van de viool. Dit gebeurt voornamelijk op het gehoor. Later wordt dit gekoppeld aan het zien van de noten, het noten leren lezen. Ook als je al noten kan lezen, blijft het ' op je oren spelen' een belangrijke plaats innemen in de les.

Wat heb je nodig

Bij de vioolbouwer kun je een viool huren of kopen. Ook bij de viooldocente is het mogelijk een viool te huren. Als je als kind begint krijg je eerst een kleine viool waarna je door kunt stromen naar een grotere viool. De eerste jaren is het daarom verstandig om een viool te huren. Ook altvioolles is mogelijk voor volwassenen maar ook voor kinderen zijn er kleine altviolen te huur of te koop. Meer info bij de docent.

Hoe werkt het

Je hebt een half uur individueel les in de week. Duoles is mogelijk in overleg met de docente en als er plaats is. De lesdagen zijn voor dit seizoen maandag, dinsdag en woensdag.

Extra's

Naast de individuele lessen worden er samenspeelprojecten georganiseerd. Meestal voorafgaand aan een uitvoering ( min. 2 keer per jaar) word er gezamenlijk een lied of muziekstuk ingestudeerd. Dat kan zijn in een groot ensemble met behalve violisten ook andere instrumenten of in kleiner kamermuziekverband. Zowel beginners als gevorderden kunnen hieraan meedoen. Ook krijgen de leerlingen regelmatig kans om hun spel solo te laten horen.